Start

Publiczne Gimnazjum w Pilźnie jest szkołą nowoczesną, szkołą  na miarę XXI wieku. Wiemy, że dobra szkoła to taka, która potrafi dopasować sie do potrzeb i oczekiwań uczniów, która potrafi  ciągle zmieniać się na lepsze. Jesteśmy szkołą, w której każdy uczeń ma swoją pozycję, jest szanowany i doceniany, zdobywa wiedzę i rozwija swoje talenty.
Zapewniamy wysoki poziom nauczania, uczestnictwo uczniów w ciekawych projektach edukacyjnych, konkursach i zawodach sportowych.
Oferujemy:
Szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój talentów sportowych, dziennikarskich, artystycznych, językowych,
Udział w wymianie międzynarodowej,
Zwiększoną tygodniowo ilość zajęć z języka angielskiego,
Szkołę nowocześnie zarządzaną
Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych,
Zapewniamy:
Sukcesy odnoszone przez uczniów w zawodach sportowych i konkursach,
Nowoczesne metody nauczania,
Jasno sprecyzowane zasady oceniania,
Zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne,
Zajęcia sportowe prowadzone na nowoczesnej i profesjonalnie wyposażonej hali gimnastycznej,
Dobrze rozwiniętą pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
Bibliotekę i czytelnię wyposażone w ciekawy i bogaty księgozbiór,
Smaczne obiady i sklepik szkolny,
Uczestnictwo uczniów w wycieczkach, wyjazdach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
Gwarantujemy dobre warunki nauki w bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów szkole